Đang tải...
Ninh Thuận
0683.523.219
Bình Thuận
0623823855
Sài Gòn
19009457
Tâm An - Huế
0543.932.696
Dầu Khí
19009457

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cốt lõi tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thơ Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy biểu lộ tờ trình về phương án bổ sung quy hoạch.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu rõ mục đích, đề nghị, tiêu chuẩn cơ cấu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh mấu chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cốt lõi tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.


Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ưng chuẩn tờ trình về phương án quy hoạch, chỉ dẫn việc thực hành lấy phiếu giới thiệu và bỏ thăm giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh mấu chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tags

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến 

Ninh Thuận
0683.523.219
Bình Thuận
0623823855
Sài Gòn
19009457
Tâm An - Huế
0543.932.696
Dầu Khí
19009457
Scroll To Top